10.08.2018: Nieuwe opdracht binnen INTERREG V

Wij kijken uit naar nieuwe taken binnen INTERREG V: Wij zijn het projectmanagement voor het project “berkeln 2018 – 2020”.
Na een openbare aanbesteding hebben we de opdracht gekregen van de Stadt Stadtlohn.

 

In het project gaat het om de structurele en inhoudelijke samenwerking van Nederlandse en Duitse gemeenten en stakeholders lang de rivier de Berkel.

In de afgelopen jaren is aan beide kanten van de grens met de betrokken steden een zogenaamd “berkelproces” in gang gezet.  (Berkeldalproces in NL und Regionale 2016/Berkel-AG in D).  Nu gaat het erom deze processen samen te voegen.

 

Het primaire doel is een intensieve grensoverschrijdende samenwerking. Er zal een centraal netwerk aan de Berkel ontstaan, die ervoor gaat zorgen, dat gemeenschappelijke en grensoverschrijdende ideeën over de volgende thema´s verder worden ontwikkeld:

–              ontwikkeling van een netwerk op lokaal en regionaal niveau

–              werk en opleiding

–              cultuur en toerisme

–              natuur, landschap, milieu

–              structuur, demografie

 

Bestaande activiteiten zoals b.v. Berkelaktionstag, Berkeldalproces en andere projecten zullen in de toekomst bij ons een centrale plek krijgen, van waaruit alle activiteiten aan de berkel worden gecoördineerd.

Daarbij willen we ons in de toekomst meer concentreren op uitwisseling en de communicatie van de stakeholders onder elkaar. Doel is dat de Duitse en Nederlandse partners van elkaar leren en er synergiën ontstaan.
De resultaten worden jaarlijks in het kader van een groot “Berkel-Festival” gepresenteerd.

 

Onze taken in een overzicht:

  • voorbereiding, uitvoering en evaluatie van Workshops
  • organisatie en leiding van vergaderingen
  • verantwoordelijk voor coördinatie van de Berkel-Festivals
  • ondersteuning bij de ontwikkeling van het kaderprogramma, ondersteuning van lokale werkgroepen en vrijwilligers
  • acquisitie van financiële middelen voor de opbouw van een duurzame financiële structuur
  • coördinatie en coöperatie met aanbieders van toeristische organisaties en andere stakeholders op het gebied van water, natuur en milieu, enz.
  • PR voor het gehele netwerk en het Berkel-Festival
  • administratieve en financiële afwikkeling van het INTERREG-Project

Voor de afwikkeling is een centraal mailadres ingericht: team@dieberkel.eu
Contactpersonen zijn  Alexander Jaegers en Michael Führs.

 

Overzicht:

Projectnaam: berkeln 2018-2020
Lead partner: Stadt Stadtlohn
Tijd: 01.07.2018 – 30.06.2021 

Betrokken gemeenten: Zutphen, Lochem, Berkelland, Billerbeck, Coesfeld, Gescher, Stadtlohn en Vreden en als extra partner het Waterschap Rijn en IJssel
Doel: Intensieve grensoverschrijdende samenwerking, om een centraal netwerk aan de berkel te creëren, dat gemeenschappelijk ideeën aan de berkel ontwikkelt en omzet.

 

 

 

10.08.2018: Nieuwe opdracht binnen INTERREG V