Ambassadeur ‘LIVING VECHT DINKEL’

Coördinatie van deelprojecten binnen het INTERREG V-project “LIVING -VECHT- DINKEL”

Projectresumé

Projecttitel INTERREG V-project “LIVING VECHT-DINKEL”

“Trekker / coördinator”

Opdrachtgever Waterschap Vechtstromen
Periode 2018 – 2020
Projectbeschrijving Centraal binnen het INTERREG-project “LIVING VECHT-DINKEL” staat de koppeling van uiteenlopende doelstellingen zoals hoogwaterbescherming, regionale economische ontwikkeling en milieubescherming in het Vecht-Dinkelsysteem. De doelen worden grensoverschrijdend nagestreefd door 11 maatregelen en deelprojecten uit te voeren.
Onze taken Onze taken betreffen het aantrekken van nieuwe partners voor deelname aan de samenwerking langs de Vecht, het definiëren van bestaande en nieuwe initiatieven en projectideeën en het grensoverschrijdend samenbrengen hiervan.
Links http://devecht.eu/living-vecht-dinkel
Contactpersoon Alexander Jaegers
0049 2561 916 1693
alexander.jaegers@projaegt.de

 

Copyright Foto: Johan Mack

Ambassadeur ‘LIVING VECHT DINKEL’