INTERREG: berkeln 2018 – 2020

Grensoverschrijdende samenwerking langs de rivier berkel: “berkeln 2018 – 2020”

Projectresumé

Projecttitel INTERREG V-project “berkeln 2018 – 2020”
Ondertitel Grensoverschrijdende samenwerking langs de Berkel
Opdrachtgever(s) Stadt Billerbeck

Stadt Coesfeld

Stadt Gescher

Stadt Stadtlohn (lead partner)

Stadt Vreden

Gemeente Berkelland

Gemeente Lochem

Gemeente Zutphen

Waterschap Rijn en IJssel

Periode 07/2018 – 06/2021
Projectbeschrijving De Berkel ontspringt in de Baumberge op het grondgebied van de Stadt Billerbeck en mondt na ca. 115 km uit in de IJssel. De rivier verbindt aan Duitse zijde de steden Coesfeld, Gescher, Stadtlohn en Vreden en aan Nederlandse kant van de grens de gemeenten Berkelland, Lochem en Zutphen met elkaar. Terugkijkend in de geschiedenis blijkt dat de rivier een belangrijke culturele as vormde en in vroeger tijden ook als handelsroute een rol van betekenis speelde.

Het belang van de Berkel als verbindend element tussen de Duitse en Nederlandse aanwonenden neemt sinds enkele jaren weer toe en intussen zijn er al vele initiatieven, organisaties, personen, plannen en acties die de rivier centraal stellen. Deze ontwikkeling kreeg een bijzondere impuls door de Regionale 2016, die aan Duitse zijde van de grens een intensieve uitwisseling tussen de lokale en regionale overheden heeft teweeggebracht. Evenementen, die veel publiciteit hebben gegenereerd en de focus sterk op de rivier hebben gericht, waren de jaarlijks plaatsvindende “Berkelactiedagen” en grotere verbindende activiteiten zoals estafettelopen, fietstoeren en fotowedstrijden.

De lokale en regionale overheden aan beide zijden van de grens en het Waterschap Rijn en IJssel aan Nederlandse zijde streven met het INTERREG V-project “berkeln 2018-2020” naar consolidatie en verdere uitbreiding van de grensoverschrijdende samenwerking. Daarbij gaat het zowel om algemene netwerkactiviteiten maar ook om concrete projecten rond de thema’s “werk en opleiding”, “cultuur en toerisme”, “natuur, milieu en landschap” en “structuur en demografie”.  Het is belangrijk snel merkbare en meetbare successen en een meerwaarde voor de deelnemende partijen te behalen, nieuwe en krachtige actoren in het proces te betrekken, duurzame betrokkenheid te creëren en werkroutines te ontwikkelen en te waarborgen.

Onze taken projaegt gmbh fungeert als sturingseenheid en centraal secretariaat voor het meerjarige werkproces, dat over de gehele periode tweetalig (Duits en Nederlands) zal worden uitgevoerd. Hierin staan vier werkpakketten centraal:

·       opbouw en waarborging van netwerken langs de Berkel

·       planvorming voor en organisatie van jaarlijkse Berkelfestivals

·       begeleidende pr- en voorlichtingsactiviteiten

·       subsidietechnische afwikkeling van het INTERREG V-project

Links www.dieberkel.eu
Contactpersonen Alexander Jaegers
+49 (0)2561 917169-3
alexander.jaegers@projaegt.deMichael Führs
+49 (0)2561 917169-5
michael.fuehrs@projaegt.deteam@dieberkel.eu

______________________________________________________________________

Nieuwsberichten over het Project “berkeln 208 – 2020”

22.02.2019: Informatiebijeenkomst Berkelfestival in Gescher – Meer informatie

28.01.2019: Bijeenkomst voor het gemeentes voor het  Berkelfestival – Meer informatie

10.08.2018: Nieuwe opdracht binnen INTERREG V – Meer informatie

10.11.2019: de nieuwe website is online. Alle informatie rond dit project is vanaf nu te vinden op www.dieberkel.eu

INTERREG: berkeln 2018 – 2020