Regionaal management LEADER Baumberge

Regionaal management voor de LEADER-regio “Baumberge”, in het Münsterland sinds 2016

Projectresumé

Projecttitel Regionaal management LEADER- regio “Baumberge”
 

Partners

Stadt Billerbeck
Stadt Coesfeld
Gemeinde Havixbeck
Gemeinde Nottuln
Gemeinde Rosendahl
Periode 2016 -2022
 

 

 

 

 

 

Projectbeschrijving

LEADER (Fr. Liasion entre actions de développement rurale) is een subsidieprogramma van de EU ter versterking van plattelandsgebieden. Het programma is geïntegreerd in het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

De doelstellingen zijn:

  • versterking van het platteland als economische regio en als woon- en recreatiegebied
  • verdere kwalificatie van de bewoners van plattelandsgebieden
  • behoud, herstel en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, de biodiversiteit en natuurlijk en cultureel erfgoed

LEADER stimuleert voor de ontwikkeling van het platteland een integrale aanpak en volgt daarin een bottom-up-principe wat betekent dat de lokale bevolking in staat moet worden gesteld regionale processen zelf mede gestalte te geven. Belangstellenden moeten en kunnen actief deelnemen aan de invulling van het programma door hun ideeën en voorstellen in te brengen en door projecten in gang te zetten en uit te voeren.

Voor de deelnemende gemeenten Billerbeck, Coesfeld, Havixbeck, Nottuln en Rosendahl is tot en met 2022 een bedrag van in totaal 2,7 miljoen euro aan subsidiemiddelen beschikbaar voor de uitvoering van projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling en economische stimulering van de regio.

 

 

 

Onze taken

projaegt gmbh fungeert als sturende eenheid van en centraal secretariaat voor het meerjarige werkproces. Centraal daarbij staan:

  • uitvoering van projecten ter versterking van plattelandsgebieden
  • begeleiding van projectverantwoordelijke organisaties in het proces van het projectidee tot en met de indiening van de aanvraag, bij de projectuitvoering en de financiële afwikkeling,
  • verzorgen van begeleidende perscontacten en pr-activiteiten
  • voorzitten van vergaderingen van overlegorganen, schakel tussen actoren en Bezirksregierung c.q. ministerie, externe vertegenwoordiger van de regio
Contactpersoon Alexander Jaegers
0049 2561 9171693
alexander.jaegers@projaegt.deLioba Galliet
0049 2561 9171692
lioba.galliet@projaegt.deregionalmanagement@leader-baumberge.de

 

Regionaal management LEADER Baumberge