Werkproces informele regionale ontwikkeling in het Münsterland

Opdracht “Werkproces informele regionale ontwikkeling in het Münsterland”

Projectresume

Projecttitel

 

Werkproces informele regionale ontwikkeling in het Münsterland

 

Opdrachtgever

 

Kreis Borken

namens de Kreise in het Münsterland en de Stadt Münster

Partner planinvent – Büro für räumliche Planung, Münster
Periode 10/2018 – ca. 12/2019
Projectbeschrijving

 

De betekenis van intergemeentelijke, regionale en interdisciplinaire samenwerking binnen regionale ontwikkelingsprocessen is sterk groeiende. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat lokale en regionale overheden in veel gevallen de grenzen van hun financiële en personele mogelijkheden hebben bereikt. Zij zijn niet meer alleen in staat het hoofd bieden aan de vaak uiterst complexe uitdagingen voor de toekomst die bijv. resulteren uit demografische veranderingen, klimaatverandering, gebrek aan vakmensen of de noodzaak tot ontwikkeling van duurzame mobiliteit. Bovendien kunnen vele van deze onderwerpen slechts met integrale en interdisciplinaire strategieën succesvol en efficiënt worden aangepakt. Dit betekent dat informele planningsprocessen als aanvulling op de formele planningsinstrumenten steeds belangrijker worden.

 

Ook in het Münsterland heeft intergemeentelijke samenwerking zich in de afgelopen jaren in toenemende mate gemanifesteerd. In veel gevallen vormden subsidiewedstrijden en –programma’s de aanleiding voor lokale en regionale overheden om gezamenlijk op te trekken. Vaak ontstonden hieruit “tijdelijke allianties”, die na het eindigen van de gesubsidieerde activiteit niet systematisch zijn voortgezet. Binnen de Regionale 2016, die in de periode 2010 tot en met 2017 in het westelijke Münsterland plaatsvond, ontstond bij de deelnemende partijen echter het inzicht dat de gestarte samenwerking voor de toekomst zou moeten worden gewaarborgd.

 

Naar aanleiding hiervan hebben de Kreise in het Münsterland en de Stadt Münster een gezamenlijk werkproces, dat wordt gecoördineerd door de Kreis Borken, in gang gezet. Doel van dit werkproces is het identificeren van de thema’s waarvoor een verdere intergemeentelijke, interdisciplinaire en informele samenwerking voordelen voor de betrokken partijen oplevert. Bovendien wil men ideeën ontwikkelen om te komen tot een effectieve en efficiënte voortzetting van de samenwerking op lange termijn, gericht op het gehele Münsterland.

Onzet taken projaegt gmbh heeft opdracht gekregen om in nauwe samenwerking met het bureau planinvent uit Münster de plannen voor het regionale werkproces in het Münsterland uit te werken en tot uitvoering te brengen. De taken omvatten onder andere de volgende elementen:

 

  • Vaststelling van de uitgangspunten: evaluatie van de resultaten en ervaringen uit regionale samenwerkingsprocessen tot nu toe.
  • Analyse van de kansen die intergemeentelijke c.q. regionale samenwerking biedt.
  • Definitie van de doelen en taakvelden van gemeenschappelijke regionale ontwikkeling van het Münsterland.
  • Stellen van prioriteiten binnen de voor intergemeentelijke c.q. regionale samenwerking in aanmerking komende thema’s.
  • Ontwikkeling van en plegen van afstemming over een voorstel voor duurzame regionale samenwerking.
  • Planning, voorbereiding, moderatie en evaluatie van alle werk- en overlegstructuren.
  • Procesbegeleidende informatievoorziening en documentatie van de resultaten (“Münsterland-Strategie”).
Links
Contactpersonen Michael Führs
Tel.: +49 2561 917169-5
E-mail: michael.fuehrs@projaegt.de 

Alexander Jaegers
Tel.: +49 2561 917169-3
E-mail: alexander.jaegers@projaegt.de

Werkproces informele regionale ontwikkeling in het Münsterland