09.03.2021: Interreg VI – wij staan u graag ter zijde!

Het Europese subsidieprogramma Interreg bereidt zich momenteel voor op de volgende subsidieperiode tot en met 2027.Hiervoor worden door de Europese Commissie nieuwe kaders gesteld.
Binnen deze kaders krijgen de partners speelruimte om hun eigen besluiten te nemen, uitgaande van de uitdagingen in het Nederlands-Duitse grensgebied.


Deze uitdagingen zijn neergelegd in de volgende vier prioriteiten:

 • Prioriteit 1: Een innovatief programmagebied
 • Prioriteit 2: Een groen programmagebied
 • Prioriteit 3: Samenwerken aan een verbonden grensgebied
 • Een Europa dichter bij de burger in het grensgebied.

 

Binnenkort gaat de eerste strategische en thematische selectie van projecten van start. We willen in deze fase een actieve rol spelen en helpen graag mee om projecten op gang te brengen.
Dankzij onze jarenlange ervaring in vroegere subsidieperioden en de begeleiding van diverse projectuitvoerders beschikken we over uitgebreide kennis op dit gebied; we zien ernaar uit grensoverschrijdend samen te werken met verschillende actoren.

 

We helpen u bij

 • het ontwikkelen van ideeën en het opzetten van projecten
 • het zoeken naar geschikte partners in Nederland en Duitsland
 • het indienen van de aanvraag & het overleg en de communicatie met de subsidiegevers
 • de uitvoering (declaraties, verslaglegging, aanbestedingen, coördinatie etc.)
 • de uitvoering van deelprojecten en werkpakketten
 • Vertalingen
 • Public relations.

Als u de administratieve rompslomp van de projectuitvoering liever uit handen geeft om zich volledig op de inhoud te kunnen richten, kunnen wij voor u ook de aanvraag indienen en het penvoerderschap voor uw projectidee van u overnemen. In dat geval ontzorgen wij u graag!


Neem graag contact op:

Alexander Jaegers
alexander.jaegers@projaegt.de
Telefon 02561 / 917 16 93

 

Onze projecten op het gebied van INTERREG:

berkeln 2018 -2020
looptijd 2018 – 2021
Projectdetails

 

 

 

Kümmerer Vechtetalroute / Vechtdalroute
looptijd 2018 – 2020
Projectdetails

 

 

 

I-AT Interregional Automated Transport
looptijd 2017 – 2020
Projectdetails

 

 

 

Start euregio netwerk industriecultuur

„Euregio Netzwerk-Industriekultur“
looptijd 2018 – 2021
Projektdetails

09.03.2021: Interreg VI – wij staan u graag ter zijde!