Wat kunnen wij voor u betekenen?

Dit is wat wij te bieden hebben!

Wij ondersteunen regio’s, gemeenten, organisaties en bedrijven bij de uitvoering van complexe taken. Wij zijn deskundig in subsidiekwesties en zijn daarnaast actief als dienstverlener op het gebied van regionaal management en proces- en projectmanagement op de meest uiteenlopende terreinen.

 

Management van gesubsidieerde projecten
Wij begrijpen waar het in subsidieprogramma’s om draait! Met deze competentie ondersteunen wij gemeenten, organisaties en bedrijven bij het identificeren van de diverse subsidiemogelijkheden voor hun ideeën en plannen en het doelgericht benutten daarvan. Onze service strekt zich uit van het schrijven van op maat gesneden projectaanvragen voor nationale en internationale subsidieprogramma’s via de indiening van de aanvraag tot en met de begeleiding van de projectuitvoering. Daarbij fungeert ons bureau desgewenst als schakel tussen de projectuitvoerder en de subsidieverlenende instantie. In deze hoedanigheid garanderen wij ook dat het gesubsidieerde project financieel en administratief volgens de regels wordt afgewikkeld, iets wat vooral voor kleine organisaties of ondernemingen een uitdaging is.

 

Regionaal management
Wij zetten ons in voor regio’s omdat wij ervan overtuigd zijn dat samenwerking die verder gaat dan gemeentegrenzen tot nieuwe kwaliteitsimpulsen leidt. Als verantwoordelijk regionaal management begeleiden wij meerdere LEADER- en VITAL.NRW-regio’s. In deze functie houden wij alle organisatorische touwtjes in de hand en dragen wij met gefundeerde adviezen en intensieve communicatie ertoe bij dat toekomstbestendige projecten van sterk uiteenlopende aard, die processen van meerdere jaren omvatten, tot uitvoering kunnen komen. Daarnaast begeleiden wij een aantal omvangrijke INTERREG-projecten in het Duits-Nederlandse grensgebied, want goede ideeën stoppen ook niet bij de landsgrenzen en wij kennen in de grensregio zowel de Nederlandse als de Duitse zijde als vrijwel geen ander projectbureau.

 

Project- en procesmanagement
Wij organiseren en begeleiden ingewikkelde projecten en processen. Het is een lange weg van het eerste idee naar een gerealiseerd project. Dit geldt evengoed voor de grootschaligheid van een regionale ontwikkelingsstrategie als voor een kleinschalig MKB-project. Wij helpen bij het omzetten van een idee in realiteit. Het spectrum van ons werk loopt uiteen van de projectleiding via de coördinatie en moderatie van overleggroepen tot de diepe details van zaken als aanbestedingsprocessen, controlling en rapportage. Daar waar anderen op de loop gaan begint het voor ons juist leuk te worden!

 

Communicatie over complexe planningsprocessen
Gecompliceerde inhoud eenvoudig en begrijpelijk overbrengen, dat is wat we dag in dag uit doen. Wij communiceren op maat en doelgroepgericht, of het nu gaat om het “vertalen” van de eisen van subsidieprogramma’s, zodat aanvragers hieraan optimaal kunnen voldoen, de organisatie van interne communicatieprocessen of de voorbereiding en uitvoering van openbare aanbestedingsprocedures. Ons dienstenaanbod betreft alle communicatiekanalen, zowel perscontacten, internet en sociale media als evenementen en congressen.

 

Kunnen wij ook u helpen? Waarbij heeft u hulp nodig? Wij nodigen u graag uit contact met ons op te nemen!